Condicions Generals

La present web li ofereix serveis de disseny de tatuatges personalitzats. Aquest servei queda subjecte a les següents condicions de contractació:

1.- Llei aplicable i fòrum:

Les relacions contractuals sorgides a través d’aquesta pàgina web es regiran d’acord a la legislació espanyola vigent en la matèria, en virtut de la Llei Orgànica 15/99 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre de pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la Llei 47/2002 de 21 de desembre de reforma de la Llei 7 / 1996 de 15 de gener, d’ordenació del Comerç Minorista, la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, i el Reial Decret 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refutat de la Llei General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris.

Aquestes condicions generals es regeixen per la llei espanyola. Les parts es sotmeten a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l’usuari.

2.- Capacitat per contractar:

Per adquirir els serveis oferts per helenalloretart.com, l’usuari ha de tenir la capacitat per a contractar exigida per la seva llei nacional.

3.- Descripció dels serveis i preus

Preus 2020/21 (segons qualitat i llista d’espera, els preus poden variar segons temporada). Preus aproximats, influirà en el mateix el disseny i el temps requerit.

 • Tattoos petits que no requereixen disseny (previ enviament d’imatge): 80 € (màxim 4x4cm)
 • Tattoos en els dits: 80 € un, + 30 € per falange afegida
 • Tattoos amb disseny personalitzat i petits: 100 € (màxim 4x4cm) de fins 2x6cm
 • Tattoos d’entre 45′- 1h: 150 € tot l’anterior augmentat una mica de mida (fins 6x6cm) juntament amb minimandales d’aquesta mida, flors o plantetes, etc.
 • Tattoos d’entre 1h-1h15 ‘: 180 € (8-9cm) o mandales de 7 cm
 • Tattoos d’entre 1h15′-1h30 ‘: 200 € (10cm) o mandales de 8 cm
 • 1h30′-2h: 250€
 • 2h-2h30’: 300€
 • 2h30’-3h: 350€
 • 3h-3h30’: 400€
 • 3h30’-4h: 450€
 • Sessions de tattoo gran 350 € / sessió (hi ha d’haver 2 mínim)
 • Reserva obligatòria de 50 € per disseny i cita.

Tots els preus inclouen IVA.

Tots els dissenys són personalitzats. El disseny s’envia en un arxiu en alta resolució.

5.- Lloc i data de lliurament:

El disseny del tatuatge s’envia a través de correu electrònic, al compte de l’usuari, mitjançant un arxiu en alta definició. El dissenyador es posarà en contacte en 2-3 dies laborables des de que es verifiqui que s’ha realitzat el pagament del dipòsit satisfactòriament.

6.- Sistemes de pagament:

El pagament dels serveis contractats a través de la nostra web es realitza a través de PayPal o targeta de crèdit a través de TPV bancari. La transmissió de les dades recollides mitjançant la nostra pàgina es realitza a través d’un servidor segur complint en tot moment la legislació de protecció de dades.

7.- Dret de desistiment:

Helena Lloret Gómez acceptarà la renúncia del client i, per tant, tornarà el dipòsit de 50 € si cap dels 3 esbossos inicials li satisfan. Un cop el client hagi acceptat que el dissenyador segueixi treballant sobre un dels tres esbossos inicials, no hi ha dret de desistiment i, per tant, no tindrà dret al reemborsament de la quantitat abonada, sinó que haurà d’abonar la quantitat restant.

En cas que el client accedeixi a la realització d’un quart disseny o successius, el preu de cada un d’ells serà de 30 € -40 € en funció de la mida.

El dret de desistiment no serà aplicable en els contractes celebrats a través d’aquesta pàgina web que facin referència a:

La prestació de serveis, una vegada que el servei hagi estat completament executat, quan l’execució hagi començat, amb previ consentiment exprés del consumidor i usuari, i amb el reconeixement per la seva part que és conscient que, una vegada que el contracte hagi estat completament executat per l’empresari, haurà perdut el seu dret de desistiment (art. 103 a) de la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refutat de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre).

8.- Garantia:

Helena Lloret Gómez garanteix la conformitat del servei adquirit amb el contracte electrònic celebrat.

En el cas que a l’usuari no li agradi cap dels 3 esbossos inicials, se li retornarà el 50% del total que va pagar com a dipòsit.

9.- Despeses d’enviament:

No s’afegiran despeses d’enviament, ja que el lliurament de el disseny es realitzarà a través de correu electrònic.